Daňové priznania

Evidencia DPH a spracovanie ¼-ročného výkazu DPH18,00 EUR
Evidencia DPH a spracovanie mesačného výkazu DPH12,00 EUR
Spracovanie ročnej účtovnej závierky ( Daňové
priznanie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
150,00 EUR
Daň z motorových vozidiel (za jedno motorové vozidlo)6,00 EUR
Daň z nehnuteľnostídohodou